Recull de Normativa Comercial

CALENDARI DE FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2016 I 2017

El calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2016 és el següent:

 • 3 i 10 de gener
 • 3 de juliol
 • 15 d'agost
 • 4, 6, 8, 11, 14 i 18 de desembre

D'aquests dies festius, a Gavà són el 4 i 14 de desembre festius amb obertura autoritzada.

I per a l'any 2017:

 • 8 de gener
 • 2 de juliol
 • 1 de novembre
 • 6, 8, 10, 14, 17, 24 i 31 de desembre

D'aquests dies festius, a Gavà són el 14 i 31 de desembre festius amb obertura autoritzada.

Enllaços d'interès:

- ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per al qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2016.

- ORDRE EMO/156/2015, de 22 de maig, per la que s'estableix el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per als anys 2016 i 2017.

La normativa que afecta un comerç pot ser de diferents àmbits segons l'activitat comercial concreta, si és d'alimentació o no, si requereix llicència ambiental o només cal una comunicació de l'alta d'activitat, l'emplaçament, etc. Hi ha normativa que afecta a tota l'activitat comercial (disposicions comunes) i altres d'específiques en matèria d'horaris comercials, vendes especials, etc.

REGULACIÓ EN MATÈRIA D'HORARIS COMERCIALS

Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de mercaderies al públic estan subjectes a l'horari general d'obertura de 72 hores setmanals, entre les 7 i les 22 h, de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar els diumenges i els festius no específicament autoritzats. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis tenen un horari d'obertura lliure.

Podeu consultar més informació en relació als horaris comercials del vostre establiment en aquest enllaç.

Normativa horaris comercials:

 • - Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017.
 • - Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.
 • - Ordre EMO/367/2014, de 25 de febrer, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2014 i 2015.
 • - DECRET 118/1995, de 3 d'abril, sobre la venda de productes culturals la diada de Sant Jordi.
 • - DECRET LLEI 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6245 publicat el  02/11/2012).
 • - Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Art. 27 modificació de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials.

        - Pleno. Auto 146/2013, de 5 de junio de 2013

ALTRA NORMATIVA QUE AFECTA AL SECTOR COMERCIAL:

 • - Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
 • - Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Més informació en aquest enllaç.

 

Tornar