Espais de lloguer

Pots consultar els preus públics de lloguer dels espais disponibles del Centre de Serveis a l'Empresa en aquest enllaç.

 


L'aula de formació té una superfície de 30 m2 i capacitat per a 15 persones


L'aula d'informàtica té una superfície de 30 m2 i capacitat per a 15 persones. Disposa de 15 ordinadors connectats en xarxa i de connexió ADSL


L'auditori té una superfície de 192 m2 i capacitat per a 100 persones, amb equip de projecció i sistema de megafonia.


L'aula de formació té una superfície de 30 m2 i capacitat per a 15 persones


 Empreses de serveis


Al Centre de Suport a l'Empresa hi ha ubicades tres empreses que donen servei al teixit empresarial de la ciutat.


Restaurant Les Massotes

Tel. 936628724 / 936383624


Correus

Tel. 93 633 68 41
Fax 93 633 68 41
suc1_gava.barcelona@correos.es
Web: http://www.correos.es


Qualitat i Formació

Tel. 93 638 92 73
Fax 93 638 92 73
mail@qualitatiformacio.com