Punt PAE

Què és un punt PAE?

Els Punts d'Assessorament a l'Emprenedor (PAE) són centres en els què s'assessora i presta serveis als emprenedors des de la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials i inclús els primers anys de la seva activitat.

Quins serveis puc obtenir del Punt PAE ?

El punt PAE te una doble missió:

  • - Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors, en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa.
  1. - Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Com demanar cita?

Podeu demanar cita mitjançant les vies següents:

  • - Trucant al telèfon del Centre de Serveis a l'Empresa de Gavà (CSE): 93 633 34 50.

  • - Enviant un correu a: pae@gava.cat

Quines formes jurídiques es poden donar d'alta al punt PAE?

El punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

  1. - Empresari Individual (Autónom)

  2. - Comunitat de Béns

  3. - Societat Civil

  4. - Societat de Responsabilitat Limitada ( SRL o SL)

  5. - Societat Limitada de Formació Successiva

  6. - Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)

L'objectiu dels punts PAE és facilitar i simplificar els tràmits de constitució de noves activitats, afavorint que totes les gestions necessàries es puguin enllestir de manera telemàtica en un termini molt breu de temps.

Abans d'adreçar-se al punt PAE cal tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica que volem engegar. En  aquest sentit, recomanem informar-se i assessorar-se sobre les diverses formes jurídiques existents, a més de les que es poden iniciar al punt PAE.

El Punt PAE Gavà, facilita uns formularis en funció de cada forma jurídica i una documentació que s'haurà d'aportar:

Consulta aquest enllaç.

     

 

 

 

Tornar