Orientació laboral

Aquest servei ofereix assessorament mitjançant actuacions: entrevistes d'orientació, càpsules formatives de cerca de feina, programes d'inserció laboral, etc., amb l'objectiu de millorar les competències personals i adquirir estratègies que facilitin la incorporació al mercat de treball.

En aquest vídeo de la Xarxa Xaloc de Diputació de Barcelona podràs veure com funciona un servei d'orientació laboral.

-----------------------------

PROGRAMA UBICAT

 

L'Ajuntament de Gavàva engegar el passat mes de gener el programa UBICAT, que s'estendrà fins el desembre de 2019. És un programa d'acompanyament per a persones en situació d'atur, inactives o treballadores que es troben en situació de precarietat laboral, de la ciutat de Gavà. I que té per objectiu la reinserció d'aquestes persones en el mercat de treball.

El programa ofereix:

 - Orientació sociolaboral: acompanyament, assessorament i informació amb l'objectiu que els participants assoleixin un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències, amb la finalitat d'inserir-se laboralment.

- Es realitzaran sessions individuals i sessions grupals, on es treballaran les gestions de les emocions, el desenvolupament de les competències, coneixement del món laboral, eines per la recerca activa de feina, entre altres aspectes.

- Coneixement de l'entorn productiu de Gavà i apropament a les empreses- Es realitzaran visites informatives a empreses, es crearan espais de diàleg, s'assistirà a fires ocupacionals, entre d'altres.

-Incentiu de 10 euros per assistir a cada sessió, en cas de ser necessari l'ajut econòmic per poder conciliar la vida familiar amb l'assistència a les actuacions que el programa ofereix.

- Ajut de transport, si es reuneixen els requisits marcats pel SOC.

Actualment encara queden algunes places disponibles per a poder participar-hi: si necessites acompanyament per a centrar els teus objectius, el teu procés de cerca i/o millora de feina contacta amb nosaltres... t'ajudarem!

Si estàs interessat/ada, envia un correu a cso@gava.cat o trucant al telèfon 93 263 91 20 (Centre de Serveis per a l'Ocupació de Gavà).

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa Ubicat, regulat per Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost.

 

Entrevistes d'orientació

Permet un treball de reflexió entre el/la professional i el/la treballador/ora, mitjançant el qual  s'avaluaran aspectes com els interessos i preferències laborals, la concreció d'objectius professionals, les capacitats i limitacions personals i les característiques del mercat de treball, entre d'altres.

Altres projectes d'inserció i orientació laboral

PROGRAMA 30 PLUS

L'Ajuntament de Gavà ha engegat de nou aquest programa subvencionat  pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

És un programa que té per objectiu la incorporació al món laboral i la formació de persones en situació d'atur de 30 anys en endavant. Aquest any s'engega la primera edició que donarà suport a 25 persones de la nostra ciutat.
El programa inclou les següents actuacions:
a. Actuació de prospecció i d'assessorament d'empreses.
b. Actuació d'orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació
c. Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats del participant.
d. Actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral.
Per a ser persona beneficiària del programa cal estar en situació d'atur, ser de  Gavà,  i es prioritzaran els següents col·lectius:
    • Persones en situació de risc d'exclusió social.
    • Persones amb baixa qualificació professional.
    • Persones treballadores en situació d'atur més grans de 45 anys.
    • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
    • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.
Si esteu interessats en el programa, formalitza la teva inscripció de forma presencial al Centre de Suport a l'Empresa, per correu electrònic a cse@gava.cat o per telèfon al 93 633 34 50.

----------------------------------------

TREBALL ALS BARRIS

En el marc del Projecte d'Intervenció Integral per al Sector Serra de les Ferreres, amb especial incidència als barris Can Tries i Masia Ca n'Espinós, pretén millorar les competències ocupacionals i formatives del veïnatge, orientar professional i formativament a les persones dels barris, i oferir una experiència laboral mitjançant plans d'ocupació.

----------------------------------------

TREBALL I FORMACIÓ

 

És un programa d'inserció laboral que convoca el Servei d'Ocupació Públic de Catalunya, realitzat per l'Ajuntament de Gavà i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Servicio Público de Empleo Estatal- Ministerio de Trabajo, Migraciones  Empleo y Seguridad Social i cofinançat pel Fons Social Europeu, amb el que es pretén optimitzar les competències laborals i socials de les persones participants, a través de la millora de la seva ocupabilitat  mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora, per augmentar les possibilitats de trobar feina al finalitzar el programa.

El programa està adreçat a persones adreçat a persones en situació d'atur; persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 45 anys, i a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC).

Mitjançant aquest programa l'Ajuntament de Gavà ha contractat en aquesta convocatòria a 19 persones, què realitzen treballs en projectes d'obres o serveis d'interès general, i que  alhora realitzen accions de capacitació professional, i 1 persona de perfil tècnic per al seguiment i coordinació del projecte.

----------------------------------------

ENFEINA'T

L'Ajuntament de Gavà ha engegat la segona convocatòria del programa ENFEINA'T,  amb la contractació el dia 19/02/2019 de 7 persones del municipi, amb contractes d'entre 6 i 12 mesos, per a realitzar tasques com agents cívic/ques-informadors/es ambientals, i com a personal de manteniment d'instal·lacions municipals. Aquest programa, que està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d'Ocupació Estatal-Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en el marc del Programa ENFEINA'T, regulat per Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, està previst que finalitzi al febrer de 2020.

Aquest programa fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d'aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar-les experiència professional per a la seva inserció laboral.

Les actuacions ocupacionals que ofereix aquest programa i que les persones participants han de portaran a terme són:

- Actuacions d'experiència laboral
- Actuacions d'acompanyament a la contractació

 

             

 

Petició d'entrevista personalitzada (orientació laboral)
Omple el formulari per sol·licitar una entrevista d'orientació laboral
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Càpsules de cerca de feina

Permeten el coneixement, mitjançant accions grupals d'eines, estratègies i vies per cercar feina, com ara: Confecció del CV, videocurrículum, carta de presentació, entrevista de treball, proves psicotècniques, treball a l'estranger, competències emocionals transversals i situació dels sectors ocupacionals.

Periòdicament organitzem càpsules formatives en grups reduïts, que tenen com a objectiu el desenvolupament de les estratègies de cerca de feina. Posem a la teva disposició l'assessorament tècnic i el suport d'eines informàtiques.

Digue'ns quins temes d'orientació laboral t'interessen
Omple el formulari amb els teus interessos sobre temes d'orientació laboral
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.