Joves en pràctiques

L'Ajuntament de Gavà ha contractat a 10 persones joves en el marc del programa Joves en Pràctiques per un període de 6 mesos (de novembre 2016 a maig 2017) per a desenvolupar  tasques en diversos àmbits de l'organització.

L'Ajuntament de Gavà, i dins de les accions recollides en el Pla per a l'Ocupació, ofereix 10 oportunitats laborals sota la modalitat de contractes en pràctiques a persones joves que estan en possessió de titulacions universitàries, cicles formatius i/o certificats de professionalitat, durant un període de sis mesos a jornada completa. Els i les joves contractats s'incorporaran a la dinàmica de diversos àmbits de l'Ajuntament: recursos humans, serveis informàtics, administració electrònica, cultura i patrimoni, secretaria i protecció de dades, urbanisme i planificació territorial i obres i manteniment.

L'objecte d'aquesta actuació és incentivar la contractació laboral en pràctica de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició d'aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Els contractes de treball s'efectuen d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, i compten amb el cofinançament del 91,89% de:

Garantia Juvenil

Què és?

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per rehuir l'atur juvenil. S'adreça a joves entre 16 i 29 anys d'edat, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Si compleixes els requisits, tindràs l'oportunitat de tenir acompanyament per trobar una oferta de treball, pràctiques o formació.


 

 • Requisits d'accés al Sistema de Garantia Juvenil

  - Tenir més de 16 a 29 anys

  - Actualment no estar treballant

  - Actualment no rebre cap acció formativa ni educativa

  - Estar interessat en participar activament en les propostes que es plategin des de la Garantia Juvenil.

  - Tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea, o tenir autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

  - Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

 • Què et podem oferir?

  - Informació i assessorament

  - Servei d'atenció personalitzada i acompanyament

  - Possibilitat de seguir diferents itineraris:

  1. Orientació laboral i suport a la cerca de feina

  2. Reforç de la teva formació i experiència

  3. Suport per a posar en marxa una idea de negoci

 • On m'he d'inscriure?

  Al Punt d'Informació Juvenil de La Casa Gran.

  C/. Major, 37. Gavà

  Telèfon: 936 355 435

  Horari d'atenció: Dilluns de 10 a 13 hores i de dilluns a dijous de 17 a 20.30 h

 • Programa Joves per l'Ocupació

  El "Joves per l'Ocupació" és un programa de formació per a joves de la ciutat, d'entre 16 i 25 anys (fins als 30 si es té una discapacitat igual o superior al 33%), en situació d'atur, i que té per objectiu la incorporació dels i les joves al món laboral i a la formació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

  L'Ajuntament de Gavà ha engegat una nova convocatòria del programa que va començar al gener de 2017  i finalitzarà al març del 2018, amb 45 persones joves de la ciutat.

   

  El programa ofereix:

  - Formació professionalitzadora de 200 hores, en tres especialitats diferents:

  • - Auxiliar de magatzem

  • - Auxiliar d'oficina

  • - Auxiliar en centres de jardineria, floristeria i vivers

  •  

  - Pràctiques no laborals en l'entorn productiu durant 1 mes.

  - Matriculació a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) per a l'obtenció del graduat en l'ESO, per a les persones que no el tinguin.

  - Incentiu de 150 euros durant el període de formació i de pràctiques no laborals en empreses.

  - Possibilitat d'un contracte de treball de 6 mesos en una empresa.

  - Orientació i acompanyament de les tutores durant tot el programa.

   

   

  Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb el programa "Joves per l'Ocupació", regulat per l'ordre EMO/251/2014, modificada per l'Ordre EMO 254/2015.

   

  Programa Fem Ocupació per a Joves

  És un programa d'ocupació i formació que té per objectiu la incorporació dels joves entre 18 i 29 anys al món laboral i a la formació. Actualment l'Ajuntament de Gavà ha iniciat la tercera edició que donarà suport a 24 joves de la nostra ciutat, en situació d'atur, amb formació de graduat Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o equivalència a efectes laborals i acadèmics, i que tinguin un mínim d'experiència laboral.

   

  Aquest programa tindrà una durada de 15 mesos, i inclou les següents actuacions:

  - Contractació dels joves durant 6 mesos, a empreses de diferents sectors, i preferiblement situades a la ciutat de Gavà.

  - Formació professionalitzadora adequada al lloc de treball en el que hagi estat contractat/da. La durada és entre 90 i 150h.,de forma presencial.

  - Orientació laboral i acompanyament d'una tècnica orientadora durant tot el programa.

   

  Si esteu interessats en el programa, formalitza la teva inscripció de forma presencial al Centre de Suport a l'Empresa, per correu electrònic a cse@gava.cat o per telèfon al 93 633 34 50 (pregunteu per Isabel Berrocal)

   

   

   

   

   

   

  Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació Estatal i Seguretat Social, d'acord amb el Programa "Fem Ocupació per a Joves", regulat per  l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol.