El Talent Factory Gavà-Viladecans és un projecte destinat a fomentar la cultura emprenedora dels alumnes dels centres de secundària de les poblacions de Gavà i Viladecans, durant el curs 2016-2017, que es durà a terme a les aules dels centres educatius en col·laboració entre l'Ajuntament de Gavà i l'Ajuntament de Viladecans.

Aquest projecte té l'objectiu de potenciar la cultura emprenedora dels joves estudiants per ampliar la visió del jovent respecte el seu entorn laboral i oferir accions i suport al desenvolupament emprenedor dels estudiants per tal que puguin esdevenir futurs emprenedors i emprenedores de les dues ciutats. I té com a antecedent el projecte pilot desenvolupat per l'Ajuntament de Gavà durant el curs 2013-2014 als centres educatius de la ciutat de secundària, batxillerat i cicles formatius, anomenat Gavà Talent Factory.

L'estructura dels premis consta de presentar un projecte emprenedor i que es pugui ampliar, donar forma i finalitzar amb un pla concret de negoci mitjançant la participació de persones qualificades del món de l'empresa de Gavà i Viladecans, que representin la figura d'emprenedors d'èxit i que aportin als participants coneixements i competències sobre emprenedoria i empresa.