Mentoratge:

 

 

Per a tots els participants

6 HORES de mentorage, per a tot l'alumnat que presenti el seu projecte sigui selecconat o no:

2 HORES de Presentació en una Gala de Moticació on participaran emprenedors joves i es donaran a conèixer experiències motivadores.

2 HORES de presentació dels menors adjudicats a cada centre amb la tècnica del CSE. Participants (TF, CSE, mentors i tutor). Presentació del món de l'empresa d'una forma didàctica.

2 HORES de treball conjunt al CSE per a tots els participants per presentar com fer els plans d'empresa (TF, CSE i tutor)

 

Per als 25 millors projectes

2 HORES amb el mentor assignat a l'equip, acompanyat del tutor, si cal (tutor acadèmic, pare o mare, o qualsevol altre acompanyant que consideri l'alumne), a l'empresa per preparar/validar el pla d'empresa. El mentor ajudarà l'alumne a tancar el pla de negoci, estudiar o analitzar els conceptes clau del document, fer el DAFO del negoci, etc.

5 HORES de seguiment del projecte, de forma on line i telemàtica, on els experts en emprenedoria, els tècnics i els mentors estaran disponibles per respondre dubtes i ajudar a l'elaboració del projecte (mentors, tutors i TF).

1 HORA per equip per tancar els plans d'empresa al CSE.

2 HORES conjuntes de conferència, per a tots els equips per ensenyar-los a parlar i a presentar projectes en públic, a càrrec d'un especialista reconegut (obert a tot l'alumnat que vulgui assistir-hi).

 

 

Per als 10 projectes finalistes

 

1 HORA de preparació de la presentació dels projectes.

7 HORES de mentoratge a càrrec de La Salle, en dos dies:

Dia 1 (4 hores)

Visita a la incubadora

Exemples d'experiències emprenedores

Dia 2 (3 hores)

Finances per a novells, explicació de finances bàsiques per saber si el projecte serà rentable.

Business Model Canvas, explicació de la plantilla i cas pràctic.

Product Box workshop, creació d'un prototip mitjançant caixes de cereals i cartolines.