Consell Municipal de Comerç

Un pont entre el sector comercial i l'administració.

El Consell Municipal del Comerç és un òrgan de participació sectorial que té caràcter consultiu i la finalitat d'assessorar l'Ajuntament de Gavà en matèria de comerç. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim tres vegades l'any i està format per representants dels grups polítics municipals, representants de cadascuna de les associacions de comerciants de Gavà i quatre veïns de Gavà que desenvolupin la seva acció associativa, professional i/o personal en l'àmbit temàtic d'aquest consell.

És el nexe d'unió entre els comerciants i els responsables polítics. És l'encarregat d'impulsar campanyes de promoció i millora de la imatge del comerç, de dur a terme estudis específics sobre el comerç de la ciutat i d'endegar totes les accions necessàries per potenciar el comerç local.

Tornar