Ajuts i subvencions pel sector comercial

 

Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

Incentius per a la promoció del comerç (associacions de comerciants i empreses)
Més informació en aquest enllaç

Servei de Comerç Urbà. Diputació de Barcelona

Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis.

És una subvenció que no pot demanar el comerç directament sinó que s'ha de fer mitjançant les entitats i associacions de comerç i/o els ajuntaments. L'objecte de la subvenció és el finançament d'activitats que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu.

Se subvencionen les actuacions portades a terme pels ens locals en la millora de l'activitat comercial mitjançant el suport a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector comercial. Per exemple, campanyes de promoció, accions de fidelització i serveis a la clientela, etc.

Més informació en aquest enllaç

Tornar