Ajuts i subvencions pel sector comercial

 

Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors. A mode de resum, els programes subvencionables són els programes següents:

Consulta els programes subvencionables i terminis en aquest enllaç.

Descarrega't les bases
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7851/1737438.pdf

Més informació a:

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2019/

o trucant a:
Direcció General de Comerç - Generalitat de Catalunya
Tel. 93 484 99 99
 

Servei de Comerç Urbà. Diputació de Barcelona

Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis.

És una subvenció que no pot demanar el comerç directament sinó que s'ha de fer mitjançant les entitats i associacions de comerç i/o els ajuntaments. L'objecte de la subvenció és el finançament d'activitats que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.

Es subvencionen les actuacions portades a terme pels ens locals en la millora de l'activitat comercial mitjançant el suport a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector comercial. Per exemple, campanyes de promoció, accions de fidelització i serveis a la clientela, etc.

Més informació en aquest enllaç

Tornar